Nuss-logo


Anmälningsinformation NUSS Yngre 2013

Strykningar

Vi har fått 3100 anmälningar till årets tävling och det har gjort att vi varit tvungna att stryka en hel del anmälningar.
Strykningar skickas till mikael@tidtagning.se . OBS ÄVEN RESERVER MÅSTE STRYKAS.


Efteranmälningar

Vi tar emot efteranmälningar i de grenar som inte är fulla (i den först publicerade listan, dvs gren 3, 5, 9, 15, 17, 21, 27, 33, 39, 48, 50, 56, 61, 68) tom fredag 1 februari kl 12.00 på mikael@tidtagning.se
Startlistorna uppdateras kontinuerligt på www.livetiming.se
Här gäller "först till kvarn", dvs ev efteranmälningar läggs in successivt till  det är fullt.

 

Övrigt

Information om tävlingen finns på www.vasterassim.nu
och www.livetiming.se

Definitiv bokning/ändringar av logi i skolsal och mat görs till info@vasterassim.nu senast onsdag 23 januari, därefter är bokningarna bindande.

20130119